Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Blå former

Fargelitografi
Arket: 76x57,5, Motivet: 72x48
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Nummerert nede t.v.: 18/165

Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 68

Vurdering
NOK 6 000–8 000USD 600–800EUR 600–800

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 5 000