Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: mm Motivet: 100x150 mm
Usignert

1908
Woll 298 III.

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 000–1 500EUR 1 000–1 400

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Usolgt