Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kurt Glaser, Munch von Glaser

Inneholder raderingen Mannshode trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 25,5x18,5 Motivet: 11x8,5
Usignert

Bibliofilutgave. Boken selges med raderingen inni.
1906
Woll 277 c).

Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.

Vurdering
NOK 8 000–10 000USD 800–1 000EUR 800–1 000

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Usolgt