Auksjon torsdag 8. juni 2023 kl 18:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Sittende kvinne 1957

Olje på lerret
99x64
Signert og datert nede t.v.: J Rian 57

Vurdering
NOK 400 000–600 000USD 36 500–54 700EUR 34 000–51 000

Auksjonert torsdag 8. juni 2023 kl 18:00

Tilslag NOK 520 000

Rian fikk sin formelle utdanning ved blant annet Kunstakademiet da det var under ledelse av Axel Revold, hvor han også møtte Alf Rolfsen og Henrik Sørensen. Årene ved Kunstakademiet trakk Rian i to retninger; mellom Sørensens detaljrealisme og Revolds formale billedoppbygging av motivet. Rian skal ha foretrukket Revolds kunstsyn, som hadde hatt sitt utspring fra Matisse-skolen i Paris. Det er allikevel tydelig i Rians produksjon fra 1930-årene, en form for ambivalens i bruken av Revolds konstruktive forhold til motivet og Sørensens romantiske fargevalg og motiver.

Etter 2. verdenskrig går Rian i gang med en arbeidsmetode som jobber frem en ny holdning til maleriet. I denne perioden er motivene intensivert til akt og figurstudier. Rian bruker dette motivet til å prøve ut forholdet mellom rom og figur, hvor modellen prøves ut i ulike positurer. Han jobber også i denne perioden med vannfarger og pasteller som et medium i prosessen mellom studier og ferdig maleri. Hele tiden virker målet å være en utforsking av rom og bevegelse i motivet. Etter hvert oppstår det en konsentrasjon i hans malemåte, hvor enkelte trekk ved mer komplekse komposisjoner rendyrkes.

I Sittende kvinne fra 1957 er Rian inn i sine siste år med figurativt maleri, før han beveger seg mot det non-figurative i 1960-årene. Dette maleriet preges av store fargeflater som utfordrer idéen om et homogent miljø, men heller får oss til å undre om de ulike fargefeltene indikerer bruddstykker av flere ulike miljøer. Kvinnen er delvis plassert bak en balustrade som har struktur som ligner en mur. Det fargerike miljøet og kvinnens varme palett kan gi assosiasjoner til de miljøene Rian oppsøkte på sine reiser til Spania og Tanger. Koloritten er rik og varm, og bærer motivets stemning av noe eksotisk.

Johs Rian gikk over til et flate-oppløst og abstrakt maleri i 1960-årene, etter å ha fått oppdraget med å dekorere Rikstrygdeverket. Hans abstrakte form var muligens influert av Juan Miró som han hadde tidligere møtt på reiser i Spania og Tanger. Rians abstrakte maleri ble omsider et konsekvent brudd med den dekorative og faste malerstilen.

-Luisa Aubert