Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Ottilie Schiefler (1907)

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvit papir
Arket: 390x267 mm, Motivet: 230x160 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Ottilie Schiefler (1899-1992), var yngste datter av Luise og Gustav Schiefler (Gustav Schiefler (1857-1935), forfatter av kataloger over Munchs grafikk).

Woll 293

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 4 700–6 500EUR 4 300–6 000

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 80 000