Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn (1894)

Radering trykket i svart på gulhvitt papir. Blyanttegning under bildefeltet.
Arket: 510x340 mm, Motivet: 275x270 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Antagelig forarbeid til videre bearbeidelse av motivet.

Avbildet i Jens Thiis, 1933 «Edvard Munch og hans samtid. Slekten. Livet og kunsten. Geniet» s. 245

Woll 7 a) I

Proveniens:

Jens Thiis

Vurdering
NOK 1 500 000–2 500 000USD 139 500–232 600EUR 127 800–213 000

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 1 500 000