Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Barndomsminne (1916)

Litografi trykket i svart på gulhvit papir
Arket: 475x335 mm, Motivet: 330x225 mm
Usignert

Påtegnet med blyant nede t.v.: Forsökstryk 6

Woll 573

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 3 700–5 600EUR 3 400–5 100

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 30 000