Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kyss (1895)

Radering trykket i brunlig på tykt beige papir
Arket: 420x370 mm, Motivet: 330x265 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch
Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

Woll 23 b)

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000USD 93 000–139 500EUR 85 200–127 800

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Usolgt