Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Matrosbruden (1902)

Radering trykket i brunlig på tykt gulhvitt papir
Arket: 355x262 mm, Motivet: 190x120 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet med blyant nede t.h.: avant lettre
Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

Woll 185 II

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 4 700–6 500EUR 4 300–6 000

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 57 000