Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hopfenblüte (1902)

Radering trykket i brunlig på beige velin
Arket: 325x445 mm, Motivet: 123x239 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

Woll 183

Vurdering
NOK 70 000–90 000USD 6 500–8 400EUR 6 000–7 700

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 95 000