Auksjon torsdag 30. november 2023 kl 18:00
Rose, Knut(1936-2002)
Samme nytte 1997

Olje på lerret
144x155
Signert nede på midten: Knut Rose
Signert og datert på baksiden, på lerretet: Knut Rose -97

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

Selges til inntekt for Sibelius-selskapet

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert torsdag 30. november 2023 kl 18:00

Tilslag NOK 210 000