Auksjon torsdag 30. november 2023 kl 18:00
Sohlberg, Harald(1869-1935)
Fra Akershus 1911

Olje på lerret
34x44
Signert og datert nede t.h.: Sohlberg 1911

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: "Skisse fra Akershus 1911"


Antagelig skoleskipet "Statsraad Erichsen" (Innkjøpt av Østlandets Skoleskib i 1901. Avløst av "Christian Radich" i 1937).

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo "Harald Sohlbergs minneutstilling: malerier, akvareller, tegninger og raderinger" 29.08.36 – 20.09.36, kat.nr. 162

Vurdering
NOK 3 000 000–4 000 000

Auksjonert torsdag 30. november 2023 kl 18:00

Tilslag NOK 2 000 000

I litteraturen kan man lese om Sohlbergs interesse for stedspesifikke motiver fra Kristiania, både fra eget lokalmiljø og mer industrialiserte områder langs Akerselva.

I En våraften fra 1913, som i dag er en del av Oslo kommunens kunstsamling og utstilt i Rådhusets forvaltningstjeneste, har Sohlberg malt et motiv fra Akershus festning. Utsikten er sett fra Dronningens batteri, og vestover mot Oscarshall. Dette maleriet ble malt ferdig i løpet av noen få uker. Men Sohlberg hadde jobbet med variasjoner av denne utsikten tidligere, og da valgt å gi motivet en annen stemning og karakter. Det tidligere arbeidet er datert og signert 1911, og viser at Sohlberg allerede da hadde fattet interesse for dette motivet og området i Kristiania.