Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Alfa og Omega (1908-09)

Litografier trykket i sort på tykt hvitt papir
Alle arkene: 630x465 mm
Alle 18 hovedbilder signert med blyant nede t.h.: E Munch / Edv Munch

Komplett mappe med 18 hovedbilder, to vignetter, et tittelblad og en innholdsfortegnelse trykt som litografier. I tillegg er det vedlagt to ark med tekst på norsk og fransk trykt i boktrykk. Trykkene er samlet i en mappe med glatt, rødt omslag.

Ideen bak bildeserien om Alfa og Omega går tilbake til midten av 1890-tallet, da Munch laget en rekke tegninger med liknende motiv. i 1903 stilte han ut en serie tegninger under tittelen "De første mennesker", og Schiefler var kjent med hans planer om å lage en grafisk serie av dem. Men det var først etter at Munch la seg inn hos dr. Jacobson i København høsten 1908, at han tok ideen opp igjen, og utviklet den til en sammenhengende, avsluttet serie, tegnet med litografisk stift på papir. Tegningene ble deretter overført til litografiske steiner og trykt i Dansk Reproduktionsanstalt i København.

Woll 336-357

Woll 336-339 samtrykk på ett ark (disse var på samme originalstein)
Woll 336 Tittelblad
Woll 337 Innholdsfortegnelse
Woll 338 Vignett: Satyrhode
Woll 339 Vignett: Amayllis
Woll 340 Alfa og Omega
Woll 341 Måneoppgang
Woll 342 Skogen
Woll 343 Skyen
Woll 344 Slangen drepes
Woll 345 Bjørnen
Woll 346 Tigeren
Woll 347 Tiger og bjørn
Woll 348 Omega og blomsten
Woll 349 Omegas øyne
Woll 350 Omega og dådyret
Woll 351 Omega og svinet
Woll 352 Omega gråter
Woll 353 Omegas flukt
Woll 354 Alfas avkom
Woll 355 Alfas fortvilelse
Woll 356 Omegas død
Woll 357 Alfas død

Vurdering
NOK 2 500 000–3 500 000USD 232 600–325 600EUR 213 000–298 300

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Usolgt