Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Måneoppgang (1908-09)

Litografi trykket i sort på tykt gulhvitt papir
Arket: 450x615 mm, Motivet: 212x433 mm
Usignert

Woll 341

Vurdering
NOK 120 000–150 000USD 11 200–14 000EUR 10 200–12 800

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 180 000