Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnehode (1907)

Radering trykket i brunlig på tykt gulhvitt papir
Arket: 200x135 mm, Motivet: 108x79 mm
Usignert

Trykket som originalradering i Gustav Schiefler: Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906, i 400 eks. i 1907. Se Appendiks V, Woll s. 479.

Woll 288 b)

Proveniens:

Familien Munch-Ellingsen

Vurdering
NOK 15 000–20 000USD 1 400–1 900EUR 1 300–1 700

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 17 000