Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Herman Struck «Die Kunst des Radierens» (1920) med Norsk landskap (1908)

Radering trykket i svart på riflet papir
Arket: 185x230 mm, Motivet: 105x150 mm
Usignert

Trykket som originalradering i Herman Struck: Die Kunst des Radierens, i 1920. Se Appendiks V, Woll s. 479.

Woll 298 III

Vurdering
NOK 6 000–8 000USD 600–700EUR 500–700

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 6 000