Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Curt Glaser «Edvard Munch» (1917) med Mannshode (1906)

Radering trykket i svart på gulhvitt papir
Arket: 250x175 mm, Motivet: 115x83 mm
Usignert

Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1917. Se Appendiks V, Woll s. 479.

Woll 277 c)

Medfølger: Gustav Schiefler: Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906, og Gustav Schiefler: Edvard Munch Das graphische Werk 1906-1926. Utgitt av J.W. Cappelens forlag, Oslo 1974

Vurdering
NOK 6 000–8 000USD 600–700EUR 500–700

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 6 000