Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Curt Glaser «Edvard Munch» (1918) med Mannshode (1906)

Radering trykket i sort på tykt gulhvitt papir
Arket: 255x180 mm, Motivet: 115x83 mm
Usignert

Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918. Se Appendiks V, Woll s. 479.

Woll 277 c)

Vurdering
NOK 6 000–8 000USD 600–700EUR 500–700

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 6 000