Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Kielland, Kitty(1843-1914)
Blomstereng 1877

Olje på plate
47x60
Signert og datert nede t.v.: KLK 77

Påtegnet med tittel og signert på baksiden av platen.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 290 000

1877 betegner en overgangsfase for Kitty Kielland mellom perioden som elev av Hans Gude, og påvirkningen fra fransk friluftsmaleri. Det var ikke låste båser mellom disse kunstretningene, det hadde heller med forskjeller i generasjoner å gjøre. Hans Fredrik Gude hadde på denne tiden utviklet sitt maleri fra sen-romantikk til en større grad av realisme, og det var først Hans Gude som introduserte Kitty Kielland for friluftsmaleriet. Gude hadde erfaring med friluftsmaleri fra sin tid i Wales. Han hadde selv ikke funnet metoden helt fruktbar for sin del, men Kitty Kielland som en representant for den yngre garde, fikk etterhvert en annen holdning. Hun var første gang på besøk i Paris i 1877. I dette bildet synes påvirkningen fra Gude å være sterk med en gjennomtenkt, sikkert tegnet komposisjon, men påvirkning fra friluftsmaleriet synes også å gjøre seg gjeldene med det nærsynte blikket på blomsterengen og fargene som forsiktig gjennomtrenges av det klare dagslys.