Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Peters, Wilhelm(1851-1935)
Barn rundt oppdekket havebord

Olje på lerret
81x120
Signert nede t.h.: W. Peters

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 360 000