Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Fra Vossevangen 1850

Olje på lerret
45x66
Signert og datert nede t.v.: HFG 1850

Vurdering
NOK 500 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, magistergradsavhandling, Oslo 1982, oeuvrekat.nr. 130.