Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Gamle Logen Store Sal

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Hvile under innhøsting 1867

Olje på lerret
31x41
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1867

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Usolgt

En tilsynelatende raskt malt studie fra Gudes hånd som viser typiske trekk ved Gudes kunst. Gude var landskapsmaler, men kunne ofte inkorporere figurer som staffasje i landskapsbildene. Han har konsentrert seg om figurene for å samle dem inn under en komposisjonell helhet i denne studien. Figurene gis ikke noen individuell psykologisk behandling, de inngår bare som en del av helheten. Allerede i denne løst malte studien kan man ane en ganske elegant figurkomposisjon som han kan ha latt inngå i en større landskapskomposisjon. Figurene fremstår ikke i studien som slitne landarbeidere, de har et mer idealisert preg, kroppsliggjort i den grasiøse kvinnefiguren i forgrunnen som holder opp krukken og den staute mannen som sliper ljåen. Studien synes å formidle en romantikers holdning til et hverdagsmotiv hvor figur og natur inngår i en høyere idyllisk enhet. Fargemessig er også studien typisk for Gude med fargetoner i rødt, gult og blått som harmoniseres med en noe brunlig tone, som igjen understreker den helhetlige komposisjon. Slik figurene underkastes en komposisjonell enhet gjør også fargene det.