Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Hvile under innhøsting 1867

Olje på lerret
31x41
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1867

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Usolgt

En tilsynelatende raskt malt studie fra Gudes hånd som viser typiske trekk ved Gudes kunst. Gude var landskapsmaler, men kunne ofte inkorporere figurer som staffasje i landskapsbildene. Han har konsentrert seg om figurene for å samle dem inn under en komposisjonell helhet i denne studien. Figurene gis ikke noen individuell psykologisk behandling, de inngår bare som en del av helheten. Allerede i denne løst malte studien kan man ane en ganske elegant figurkomposisjon som han kan ha latt inngå i en større landskapskomposisjon. Figurene fremstår ikke i studien som slitne landarbeidere, de har et mer idealisert preg, kroppsliggjort i den grasiøse kvinnefiguren i forgrunnen som holder opp krukken og den staute mannen som sliper ljåen. Studien synes å formidle en romantikers holdning til et hverdagsmotiv hvor figur og natur inngår i en høyere idyllisk enhet. Fargemessig er også studien typisk for Gude med fargetoner i rødt, gult og blått som harmoniseres med en noe brunlig tone, som igjen understreker den helhetlige komposisjon. Slik figurene underkastes en komposisjonell enhet gjør også fargene det.