Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Bergslien, Knud(1827-1908)
Rensdyrjakt 1868

Olje på lerret
62x85
Signert og datert nede t.h.: K. Bergslien 1868.

Vurdering
NOK 500 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 630 000

LITTERATUR: Sonja Hagemann: "Bergslien, Knud Larsen", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 208-209.

I 1855 drog Bergslien til Düsseldorf, hvor han, avbrutt av enkelte studiereiser, ble til våren 1869. Han utførte en rekke genrebilder av norsk folkeliv og fortsatte Tidemands tradisjon som folkelivsskildrer. S. 208. Foruten folkelivsbilder malte Knud Bergslien i denne tiden mange historiemalerier med dramatiske begivenheter fra norsk vikingtid. Her i dette folkelivsbildet søker også Bergslien å skape spenning ved å plassere de to figurene langs en bratt oppadgående diagonal i bildet. De to jegerne arbeider seg opp en bergknaus for å snike seg inn på byttet i bakgrunnen, villrensflokken.