Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 19:00
Folkestad, Bernhard(1879-1933)
Sommeraften 1916

Olje på lerret
80x71
Signert og datert nede t.v.: B. Folkestad. 1916

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Reidar Revold: Norges billedkunst, bind 2, Oslo 1953, variant, Sommernatt 1908, som befinner seg i Statens Museum for Kunst i København, avbildet s. 55.
Henning Alsvik: "Folkestad, Bernhard", Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982, s. 675-677.

Både i Revolds bok og i Norsk kunstnerleksikon er en variant til det bildet vi har med, Sommernatt, beskrevet. Bernhard Folkestad synes å være best som kunstner: der hvor han forteller om hverdagslivets fenomener, lunt og ekte som han har gjort det i sine mange epistler. Karakteristisk og populært er også bildet "Sommernatt" (1908, Statens Museum for Kunst, København) med den lille gutten som forretter et nødvendig ærend ute på trammen. Revold, s. 56. I Norsk kunstnerleksikon er også Folkestads enkle, hverdagslige motiver omtalt. Han lar: livsgleden utfolde seg i et raskt og flytende foredrag, i kolorittens fylde og festlige anslag og i fargens velklang. Han malte genrebilder, stilleben, dyrebilder og: idyller som "Sommernatt" (1908, Kunstmus. Kbh.). Alsvik, s. 676. I 1907 laget Folkestad noen tresnitt, blant annet av motivet Sommernatt.