Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Omega og svinet

Litografi i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 340x539 mm Motivet: 325x465 mm
Usignert

MM G 316. Sch.nr. 321. Woll nr. 351. Inngår i serien Alfa og Omega (Woll nr. 336-357). 1 rift i margen nede t.h. sammenlimt. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 17 500

"Omega følte sig træt og kjed over ikke at kunne eie alle Øens Dyr; hun satte sig ned paa Græsset i voldsom Graat; saa reiste hun sig og løb syg omkring paa Øen og traf Svinet. – Hun knæler ned og skjuler sit Legeme i sit lange sorte Haar, og hun og Svinet saa paa hinanden."

Omega and the Pig
Lithograph printed in black on medium thin cream wove
Sheet: 340x539 mm Image: 325x465 mm
Unsigned
MM G 316. Sch.no. 321. Woll no. 351.
Part of the series Alfa and Omega (Woll no. 336-357).
1 small restoration in the lower right margin.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.