Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kristiania-Boheme I

Radering i svart på tykt beige papir
Arket: 440x600 mm Motivet: 208x285 mm
Signert og datert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1895.

1895. MM G 9. Sch.nr. 10. Woll nr. 15. Levert ut av samlingene i 1969 som vederlag for et ervervet bilde av Edvard Munch. 3 stempler på baksiden av arket fra Munch-museet: "Munch-Museet"; "Munch-Museet 1968 Bo nr." (påtegnet med penn:) 9-10, Sch nr...." og "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE". Opprinnelig fra Munchs testamentariske gave fra 1940 til Oslo Kommune.
Pent eksemplar. Bekreftelse fra Munch-museet medfølger.
Figurene i bildet er antagelig en student ved navn Holmsen (med hatt), den norske forfatter Axel Maurer (1866-1925) og Munch selv i profil helt til venstre.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 86 000

Kristiania Bohemians I
Intaglio print printed in black on heavy beige wove
Sheet: 440x600 mm Image: 208x285 mm
Signed and dated in pencil lower right: Edv. Munch 1895.
MM G 9. Sch.no. 10. Woll no. 15.
Transfered by the Munch-museet in 1969 in compensation for an acquired work by Edvard Munch.
3 stamps on the verso from the Munch-museet.
Originally part of Edvard Munch's bequest of 1940 to the City of Oslo.
Fine impression.
Declaration of transfer from the Munch-museet follows.

The figures in the picture are probably a student named Holmsen (with the hat), the Norwegian writer Axel Maurer (1866-1925), and Munch himself in profile on the far left. Woll, p. 55.