Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dagen derpå

Radering i svart på beige tykt papir
Arket: 343x474 mm Motivet: 195x275 mm
Usignert

1894. MM G 14. Sch.nr. 15 IV. Woll nr. 10 b VI. Trykket stammer fra en mappe med 8 raderinger som Meier-Graefe utga i 1895 med 55 av hvert trykk. Trykk fra den ordinære mappen ble ikke signert. Falsk signatur. Registreringsbevis fra Munch-Museet medfølger.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 160 000

The Day After
Intaglio print printed in black on heavy beige wove
Sheet: 343x474 mm Image: 195x275 mm
Unsigned
1894. MM G 14. Sch.no. 15 IV. Woll no. 10 b VI.
The print originates from the Meier-Graefe portfolio comprising 8 intaglio prints from 1895 with 55 impressions of each. Prints from the portfolio were not signed. False signature.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.