Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kurhus i Wiesbaden

Litografi i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 377x500 mm Motivet: 262x388 mm
Usignert

1921-22. MM G 426. Sch.nr. 497. Woll nr. 667. 3 stempler på baksiden av arketfra Munch-museet: "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE"; "Det store Munch-lotteriet 1983" og: "Munch-Museet 1968 Bo nr. (påtegnet med penn:) 426-29 Sch.nr....". Gevinst ved det store Munch-lotteriet 1983. Opprinnelig fra Munchs testamentariske gave fra 1940 til Oslo Kommune. Meget pent eksemplar. Avhendelseserklæring fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 29 000

Sanatorium in Wiesbaden
Lithograph printed in black on medium thin cream wove
Sheet: 377x500 mm Image: 262x388 mm
Unsigned
1921-22. MM G 426. Sch.no. 497. Woll no. 667.
Prize in the Great Munch-lottery 1983.
3 stamps on the verso from the Munch-museet.
Originally part of Edvard Munch's bequest of 1940 to the City of Oslo.
Declaration of transfer from the Munch-museet follows.