Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Arnstein Arneberg

Litografi i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 405x325 mm Motivet: 295x235 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede på arket t.h.: Arkitekt Arneberg.
1917. MM G 399. Sch.nr. 465. Woll nr. 609. Vannskjold oppe t.v. inn på motivet. 1 liten rift oppe i venstre marg sammenlimt. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 33 000

Arnstein Arneberg (1882-1961) var en norsk arkitekt som hadde sitt eget firma i Oslo fra 1906. I 1916 deltok han og Magnus Poulsson i den første arkitekturkonkurransen for det nye Rådhuset; deres prosjekt ble suksessrikt gjennom alle deler av konkurransen. Arneberg og Poulsson ble i 1919 valgt som arkitekter for det nye Rådhuset. Samme år, tegnet Arneberg også det første muratelieret som Munch bygget på Ekely.

Arnstein Arneberg
Lithograph printed in black on medium thin cream wove
Sheet: 405x325 mm Image: 295x235 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
Inscribed in pencil by the artist lower right: Arkitekt Arneberg
1917. MM G 399. Sch.no. 465. Woll no. 609.
Stain upper left on the Image. 1 small restoration in the upper left margin.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.

Arnstein Arneberg (1882-1961) was a Norwegian architect who had his own firm in Oslo from 1906. In 1916 he and Magnus Poulsson entered the first stage of a competition for architectural designs for the new City Hall; their projects were successful throughout all stages of the competition. Arneberg and Poulsson were chosen in 1919 to be the architects for the new City Hall. In the same year, Arneberg also designed the first brick studio which Munch built at Ekely. Woll, p. 366.