Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Herbert Esches datter

Radering i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 332x263 mm Motivet: 175x126 mm
med platetone Usignert

1905. MM G 104. Sch.nr. 220. Woll nr. 261.
Meget pent eksemplar. Kopi av registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 8 500

Dette er et portrett av Erdmute Luchsinger Esche (født 1903), datter av Hanni og Herbert Esche i Chemnitz. Esche var en velstående tekstilfabrikant som engasjerte Munch til å male flere portretter av sin familie.

Herbert Esche's Daughter
Intaglio print printed in black on medium thin cream wove with surface tone
Sheet: 332x263 mm Image: 175x126 mm
Unsigned
1905. MM G 104. Sch.no. 220. Woll no. 261.
Very fine impression.
Copy of Certificate of Registration from the Munch-museet follows.

This is a portrait of Erdmute Luchsinger Esche (b. 1903), the daughter of Hanni and Herbert Esche in Chemnitz. Esche was a wealthy textile manufacturer who commissioned Munch to paint several portraits of his family. Woll, p. 216.