Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Helge Rode

Litografi i svart på tykt gråhvitt papir
Arket: 619x456 mm Motivet: 335x210 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1908-09. MM G 274. Sch.nr. 279. Woll nr. 310 A.
Pent eksemplar. 1 rift oppe i venstre marg sammenlimt. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 16 000

Helge Rode (1870-1937) var en dansk poet, sønn av Margrethe Rode (født Lehmann), som senere giftet seg med den norske journalisten Erik Vullum. Hun brakte sine to sønner Ove Rode (senere redaktør av den danske avisen Politiken) og Helge Rode til Norge.

Helge Rode
Lithograph printed in black on heavy greyish-white paper
Sheet: 619x456 mm Image: 335x210 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
1908-09. MM G 274. Sch.no. 279. Woll no. 310.
Fine impression. 1 small restoration in the upper left margin.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.

Helge Rode (1870-1937) was a Danish poet, and the son of Margrethe Rode (née Lehmann), who later married the Norwegian journalist Erik Vullum. She brought her two sons Ove Rode (later editor of the Danish newspaper Politiken) and Helge Rode to Norway. Woll, p. 89.