Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne med rødt hår og grønne øyne. Synden

Fargelitografi på tynt japanpapir
Arket: 787x496 mm Motivet: 696x400 mm
Usignert

1902. MM G 241. Sch.nr. 142 c. Woll nr. 198 II. Trykket i rødt, gult og grønt. Pent eksemplar. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 600 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Usolgt

Woman with Red Hair and Green Eyes. The Sin
Colour-lithograph printed on thin Japan paper
Sheet: 787x496 mm Image: 696x400 mm
Unsigned
1902. MM G 241. Sch.no. 142 c. Woll no. 198.
Printed in red, yellow and green.
Fine impression.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.