Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Løsrivelse II

Litografi i svart på tykt hvitt papir
Arket: 597x801 mm Motivet: 415x630 mm
Usignert. Signert og datert i stenen: E Munch 96

1896. MM G 210. Sch.nr. 68. Woll nr. 78 II. Levert ut av samlingene i 1969 som vederlag for et ervervet bilde av Edvard Munch. 3 stempler på baksiden av arket fra Munch-museet: "Munch Museet"; "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE" og "Munch Museet 1968 Bo nr. (påtegnet med penn:) 210-16 Sch.nr. (påtegnet med penn:) 68a". Opprinnelig fra Munchs testamentariske gave fra 1940 til Oslo Kommune. Meget pent eksemplar. Bekreftelse fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 350 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Usolgt

Separation II
Lithograph printed in black on heavy white wove
Sheet: 597x801 mm Image: 415x630 mm
Unsigned Signed and dated in the stone: E Munch 96
1896. MM G 210. Sch.no. 68. Woll no. 78 II.
Transfered by the Munch-museet in 1969 in compensation for an acquired work by Edvard Munch.
3 stamps on the verso from the Munch-museet.
Originally part of Edvard Munch's bequest of 1940 to the City of Oslo.
Declaration of transfer from the Munch-museet follows.