Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Måneoppgang

Litografi i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 481x650 mm Motivet: 212x433 mm
Usignert

1908-09. MM G 306. Sch.nr. 311. Woll nr. 341.
Inngår i serien Alfa og Omega (Woll nr. 336-357). Avhendet av Munch-museet i 1976 som vederlag for ervervet bilde. 2 stempler på baksiden av arket fra Munch-museet: "Munch-museet 1968. Bo nr. (påtegnet med penn:) 306-69. Sch.nr...." og "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE". Opprinnelig fra Munchs testamentariske gave fra 1940 til Oslo Kommune. Meget pent eksemplar. Brede marger. Avhendelseserklæring fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 62 000

"Alfa elskede Omega; de sad om Aftenerne lænede op til hinanden og saa paa den gyldne Maanesøile, der vuggede og rokkede sig i Havet rundt Øen."

Moonrise
Lithograph printed in black on heavy cream wove
Sheet: 481x650 mm Image: 212x433 mm
Unsigned
1908-09. MM G 306. Sch.no. 311. Woll no. 341.
Transfered by the Munch-museet in 1976 in compensation for an acquired work by Edvard Munch.
2 stamps on the verso from the Munch-museet.
Originally part of Edvard Munch's bequest of 1940 to the City of Oslo.
Very fine impression. Full margins.
Declaration of transfer from the Munch-museet follows.