Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnen II

Radering i svart på tykt, gråhvitt papir
Arket: 426x563 mm Motivet: 300x346 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1895. MM G 20. Sch.nr. 21 B II. Woll nr. 22 III. 1 brett fra trykkingen i papiret vertikalt i billedflaten på midten. Praktfullt eksemplar. Meget sjeldent trykk. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 600 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Usolgt

The Woman II
Intaglio print printed in black on medium heavy greyish-white wove
Sheet: 426x563 mm Image: 300x346 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
1895. MM G 20. Sch.no. 21 B II. Woll no. 22 III.
1 printing crease in the paper vertically in the middle of the image.
Excellent impression. Very rare print.
Certificate of Registration from the Munch-museet follows.