Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tiltrekning I

Litografi i svart på tynt japanpa, klebet opp på
Arket med kartong: 656x566 mm Motivet: 486x366 mm
kartong Signert med blyant på kartongen nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren på kartongen nede t.h.: Auge in Auge litho.
1896. MM G 207. Sch.nr. 65. Woll nr.75. Registreringsbekreftelse fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 190 000

Attraction I
Lithograph printed in black on thin Japan paper, mounted on cardboard
Sheet with cardboard: 656x566 mm Image: 486x366 mm
Signed in pencil on the cardboard lower right: Edv Munch
Inscribed in pencil by the artist lower right: Auge in Auge litho.
1896. MM G 207. Sch.no. 65. Woll no. 75.
Certificate Confirmation from the Munch-museet follows.