Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne

Auksjon torsdag 8. juni 2000 kl 20:00

Store Sal

Waksvik, Skule (1927-2018)
Fole

Bronse
H: 15 cm.
Signert på plinten: Skule W

Auksjonert torsdag 8. juni 2000 kl 20:00

Vurdering
NOK 5 000

Tilslag NOK 16 000

LITTERATUR: Erik Mørstad: "Skule Waksvik", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 417-420.

Waksvik begynte sin utdannesle på en tid da norsk billedhuggerkunst fremdeles var dominert av en innholdsmessig og formal tradisjonalisme. Han foretok studiereiser i utlandet, men det rokket ikke ved den grunnoppfatning som Kunstakademiets utdannelse i Oslo og eldre kolleger hadde befestet som norm for unge billedhuggere...Waksviks faste forankring i sentrum av norsk billedhuggerkunst, med vekt på et realistisk formspråk, lett gjenkjennelige motiver og moderat formbehandling, gjorde ham likevel ikke til noen konservativ skulptør. Tvert imot resulterte hans interesse for norsk skogs- og husdyr i dyreportretter som både tok hensyn til dyrenes anatomi og den nødvendige kunstneriske fortolkningen...Enkelte av dyreskulpturene inneholder tilløp til løssluppen humor, men i det store og hele er Waksvik mer opptatt av dyrene som objekter for skulptural behandling enn av dyrenes eventuelle indre liv eller særpregede individuelle atferd. Den oppgaven Waksvik synes å ha stilt seg, innebærer at han presenterer de utvalgte dyrene i statisk ro eller i kontrollert bevegelse, slik at skulpturenes formale kvaliteter, som symmetri og variasjon innenfor en definert helhet, trer klart og konsentrert fram.