Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
På kysten av Rügen 1886

Olje på lerret
75x126
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1886

Vurdering
NOK 1 000 000–1 200 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

LITTERATUR: L. Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker, Kristiania 1899, større variant befinner seg i Dresdnergalleriet, avbildet foran s. LV.
F. E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, magistergradsavhandling, bind I-III, Oslo 1982, oeuvrekat.nr. 875, avbildet bind III s. 138.