Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Nielsen, Amaldus Clarin(1838-1932)
I utmarken 1887

Olje på lerret
58x107
Signert og noe utydelig datert nede t.v.: Amaldus Nielsen 1887

Påtegnet med tittel og signert på baksiden, antagelig senere overskrevet, dvs oppfrisket: I Udmarken af Amaldus Nielsen

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

LITTERATUR: Magne Malmanger: "Maleriet 1814-1870. Fra klassisisme til tidlig realisme", Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bind 4, s. 126-292.
Tone Klev Furnes: Amaldus Nielsen (1838-1932) Kystens maler, Oslo 2000, studieversjon avbildet s. 78.

En studie fra 1873 til det store bildet vi har med, er avbildet i Furnes' bok om Amaldus Nielsen med en tittel som gjør at man kan stedsbestemme denne utmarken: Utmark, Ølve, Hardanger. Amaldus Nielsen reiste mye rundt i kyststrøkene på Sørlandet og Vestlandet på jakt etter motiver. Ølve ligger langt ute i Hardangerfjorden. Han utførte studiene i friluft, mens de store bildene ble malt i atelieret. Amaldus Nielsen lot ...hele sitt kunstneriske virke bli preget av sin gjennomført naturalistiske innstilling. Malmanger, s. 274. Fordi han malte naturen så umiddelbart og direkte trykket etter hvert realistene ham til sitt bryst, og kalte ham den første friluftsmaler, og Amaldus Nielsen regnes som den som introduserte friluftsmaleriet i norsk kunst i og med at han utførte sine studier utendørs, men man kan ikke komme bort fra at han er senromantiker. For en romantiker er naturen beåndet, han trenger egentlig ikke å ty til symboler for å vise en natur som i sitt vesen er guddommelig. Furnes skriver om studien: Det er en helt spesiell stemning i maleriet. De litt tunge fargene og porten oppe ved steingjerdet viser at kunstnerens innstilling og holdning til gjengivelsen også kunne få et romantisk, og som her nesten religiøst preg. Furnes, s. 78. Porten i studien har en spinkel, høy overbygning, men i det store bildet er porten ikke lenger som en himmelport, men heller en helt prosaisk grind, uten noen overbygning. Kanskje kan fårene med det ene sorte iblant dem tillegges en religiøs dimensjon? Det ville være ganske uvanlig for en saklig naturalistisk innstilt kunstner som Amaldus Nielsen. Uansett så har bildet noe både storslagent og intimt over seg. Med den litt uvanlige vinkel han ser motivet fra, nedenfra og oppover gressbakken, får han en stor himmel over sitt motiv, og maleriet er meget fint og gjennomarbeidet i utførelsen av alle detaljer. Jordfargene og fargene i skyene er også harmonisk avstemt mot hverandre.