Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Krohg, Christian(1852-1925)
Ulykkesbud

Olje på plate
27x31
Signert nede t.h.: C Krohg

Signert og påtegnet med tittel på baksiden: Ulykesbud.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

LITTERATUR: Oscar Thue, red. Knut Berg: Christian Krohg, Oslo 1997.

Motivet med Øyenvitner, eller Ulykkesbud, er et tema Krohg arbeidet med over en lang periode. Han hadde først begynt å arbeide med det i 1890-årene, men tok det opp igjen etter første verdenskrig og forandret og utvidet det nærmest i det uendelige. Av motivsyklusen "Øyenvitner" kjennes flere utgaver enn av noe annet tema Christian Krohg tok opp til behandling, i alt mellom tredve og førti arbeider. I den første store, utarbeidede versjonen er det to skjeggete menn som kommer inn fra en dør til venstre i bildet. En kvinne som avtegner seg i lyset fra en lampe kommer mot dem med en teatralsk bevegelse. Mennene står tause. …De alvorstunge ansiktene er nok til å røpe hva som har skjedd. …Senere tok han motivet opp igjen i stadig nye varianter. I de fleste av dem er seilskutebildet over sofaen detaljert utformet. Enken har satt lampen fra seg på bordet, og i én variant iler hun så brått mot budbringeren at stolen velter. Det finnes også varianter av motivet der Krohg har sløyfet den ene sjømannen, eller enken, eller dem begge. I denne varianten er den ene av sjømennene, enken og seilskutebildet med i komposisjonen. S. 216.