Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Stenersen, Gudmund(1863-1934)
Sommernatt 1889

Olje på lerret
76x101
Signert og noe utydelig datert nede t.v.: G Stenersen 1889

Påtegnet med tittel: Sommernat, og signert på baksiden, på blindrammen.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt