Auksjon mandag 17. juni 2002 kl 20:00
Tiller, Lars(1924-1994)
Komposisjon 1959

Olje på plate
90x60
Signert og datert nede t.v.: Lars Tiller -59

Vurdering
NOK 30 000

Auksjonert mandag 17. juni 2002 kl 20:00

Tilslag NOK 26 000

LITTERATUR: Wenche Volle: "Presis med skjelvende hånd" - Lars Tiller Minneutstilling Galleri KM, Aftenposten, 10.05.1998.

Dette maleriet er et tidlig eksempel på Lars Tillers abstrakte formspråk. Han gikk over til denne typen maleri omkring 1957. Tiller er kjent for sitt abstrakte og geometriske maleri, han var medlem i "Gruppe 5" (sammen med Roar Wold, Håkon Bleken, Ramon Isern, Halvdan Ljøsne og Gunnar S. Gundersen), og han var virksom ved arkitektavdelingen på NTH i Trondheim, en by han og "Gruppe 5" for øvrig har satt ettertrykkelig på det norske kunstkartet.