Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Fearnley, Thomas(1802-1842)
Fra øvre Skøyen 1840

Olje på papir, oppklebet på lerret
22x29
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: TF. Sköjen 5 Septbr. 1840.

Påtegnet med tittel på baksiden.

Utstilt:

Kunstnerforbundet, Oslo 1966, kat.nr. 51. Blaafarveværket 1986, kat.nr. 104. Astrup Fearnley Museet 1995, kat.nr. 86.

Vurdering
NOK 120 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Vibeke Hurum: Johs. Rian Tema med variasjoner, Oslo 2002.

Krigens slutt betydde ikke bare en nasjonal frigjøring, men for Rian også en nyskapende, personlig følelse av frihet i det maleriske uttrykk. Det mentale mørke som krigsårene hadde forårsaket, ble avløst av inspirert arbeidslyst som gav seg utslag i en rik, lysfylt farge og en forenklet og monumental formabstraksjon.Utstillingen i Kunstnerforbundet i 1949 signaliserte derfor et høydepunkt i hans karriere, og den fikk en begeistret mottakelse. …Bilder som "Lekselesing"…, "Pike med grønne epler"…, "Pike som grer håret"…, "Piken i sengen" og "Sort og gul kjole"… var preget av en forenkling og av en storlinjet formfølelse som innvarslet noe nytt i hans måte å organisere flaten på. Figurene fylte nå det meste av bildet og dominerte komposisjonen, men i tett dialog med billedgrunnen. Fargene fikk klinge mot hverandre i et rikt og raffinert samspill, og med en egen stofflighet som fremkom gjennom krappe, skrå penselstrøk. S. 36.