Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Fjellgård 1854

Olje på lerret
33x49
Signert og datert nede t.h.: JDahl 1854.

Utstilt:

Minneutstilling 1888, Christiania Kunstforening, kat.nr. 95 og Bergen Kunstforening, kat.nr. 100?

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 280 000

LITTERATUR: Sigurd Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo 1936.
Magne Malmanger: "Maleriet 1814-1870. Fra klassisisme til tidlig realisme", Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bind 4, s. 126-292.
Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl 1788-1857 Life and Works, 3 bind, Oslo 1987, kat.nr. 1152, med tittel: Farm on a Mountain Side, avbildet bind 3, plansje 495.

Bang skriver om bildet at det er ukjent hvor det befinner seg: Present Whereabouts Unknown. Nå har det altså kommet for en dag! Hun skriver videre at bildet kan være det som Aubert nevner i sine noter til utstillingen i Christiania Kunstforening i 1888, kat.nr. 95. Bang har oversatt deler av notatet til engelsk.
Notatet befinner seg i håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket Ms. Fol. 2088, og på norsk står det å lese i sin helhet:

95 Dahl (rødt (?))
Flot, raskt (?), bredt (?), mægtigt
Vakkert, dypt brun…(?) stemt
Bæk bruser mellem svære stene (klop)
En furre paa klippen Hytte med røg, et par
folk, gjeder. Fjeldblaaner solstrime under skyslør
Lap med Malthes haand Professor I.C. Dahl kjøbt af Kunstforeningen i Christiania og udloddet den 19de Dec 1854 til Enkefru Stenersen
Pris 60 Spd see Chrposten No 1258/1854.

Kunsthistorikeren Andreas Aubert skrev den første store biografien over Johan Christian Dahl som kom ut med tittelen: Maleren Johan Christian Dahl i to bind i 1893/94. I boken om Christiania Kunstforening er utstillingen nevnt: Det var i 1888 hundre år siden I. C. Dahls fødsel. I den anledning arrangerte Kunstforeningen om våren en Dahl-utstilling i sin store sal. Den talte 100 nummer og tør ha vært utgangspunktet for Andreas Auberts arbeide, som resulterte i det store verk om kunstneren. Willoch, s. 160.
Bildet er typisk for Dahls norske motiver. Han er kjent for å ha beholdt et høyt kvalitetsnivå helt inn i sine aller siste leveår. Malmanger, s. 170.