Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Heyerdahl, Hans(1857-1913)
Ja eller Nei?

Olje på lerret
178x155
Signert nede t.v.: Heyerdahl

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

Vurdering
NOK 500 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Trond Aslaksby: "Maleren Hans Heyerdahl 1857-1913", utstillingskatalog Blaafarveværket 1981.

Heyerdahl lot seg påvirke av Munchs motiver og teknikk fra slutten av 1880-tallet. Det er noe som synes tydelig i et bilde som dette med landskapsformene samlet i store fargeflater avgrenset av bølgende linjer. Figurene får også stå frem i store enkle former, men de er ganske detaljert gjort rede for med hensyn til ansiktstrekk og klesdrakt. Til å begynne med var det Munch som ble påvirket av Heyerdahl, blant annet av Heyerdahls portrettkunst, men senere ble det omvendt. Heyerdahl synes dog ikke å ville dramatisere forholdet mellom de to personene, eller skape en fortettet stemning mellom de to. Han lar dem få ha sine egne individuelle trekk, der de spaserer langs stranden en vakker stille sommerkveld. Han følger ikke Munchs syntetiserende tendens som i sin forenkling gjerne gir personene allmennmenneskelige trekk. Heyerdahl hadde fra før en tilbøyelighet til dekorativ forenkling i sine arbeider, og denne tendensen ble også mer merkbar under nyromantikken i 1890-årene. Han utviklet sin teknikk videre: færre detaljer, større oppfatning av formene, mindre nyanserte farger, og et tynt lettflytende strøk. S. 23.