Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Munthe, Ludvig(1841-1896)
Borgruiner 1864

Olje på lerret
40x62
Signert og datert nede t.h.: L Munthe Dfd 1864.

Vurdering
NOK 100 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Sigurd Willoch: "Munthe, Ludvig", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 1020-1021.

Ludvig Munthe var bosatt i Düsseldorf fra 1861. Han var antagelig elev av maleren Sophus Jacobsen og han oppgir selv å ha vært elev av den tyske landskapsmaler Albert Flamm. Hans videre utdannelse foregikk på egen hånd. Vesentlig for Munthes utvikling ble hans mange reiser, mange av dem trolig i tilknytning til alle de utstillinger han deltok på. Han kom tidlig til Nederland, hvor studiet av gammelt og nyere landskapsmaleri med dets mangfoldighet av atmosfæriske virkninger må regnes med til hans utdannelse. S. 1020.
Dette maleriet er fra en tidlig periode i Munthes karriere, som er relativt lite kjent. Det viser et intimt lite naturutsnitt med en detaljrik utførelse av borgruinen og blomster og bladverk. Hans begynnende interesse for atmosfæriske virkninger gjør seg gjeldende i skylaget som skaper liv med vekslingen mellom solbelyste og skyggefulle partier i bildet.