Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Stoltenberg, Matthias(1799-1871)
Konsul Mack 1836

Olje på lerret
33x28
Signert og datert nede t.h.: Stoltenberg 1836.

Johan F. D. Mack var konsul i Tromsø. Påtegnet noe utydelig på baksiden av rammen: Konsul Mack f. 1805 - 1875 Tromsø Grevenors bok S. 102 Send N. A. Julberg (?) Det gamle Tromsö

Utstilt:

Oslo Kunstforening 1947, kat.nr. 48, utstilt sammen med pendanten, maleriet av Fru Mack.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Øivind Storm Bjerke: Matthias Stoltenberg, upub. mag.grads avh., Oslo 1983, kat.nr. 89, avbildet del III, ill. nr. 63, s. 45.
Øivind Storm Bjerke: "Matthias Stoltenberg", utstillingskatalog Haugar Vestfold Kunstmuseum 1999.

Matthias Stoltenberg var i årene 1835 til 1839 stadig på reisefot. Stoltenberg malte noen av sine fineste bilder i disse årene. Bjerke 1999, s. 40.
Stoltenberg var en etterspurt portrettmaler på denne tiden. Han hadde fått sin utdannelse i København og var sterkt påvirket av dansk gullaldermaleri. Han hadde mistet hørselen i ti-årsalderen som følge av skarlagensfeber og kunne ikke gjøre seg håp om en stor karriere. Han kom fra en velstående familie i Tønsberg og fikk mulighet til å gå i lære hos de beste krefter under sin tid i København. Han utviklet seg som portrettmaler, og han benyttet seg av den fremstillingsform som var moderne i biedermeier-epoken. Den portrettertes ansikt trer frem fra en mørk bakgrunn og med avskjæring i brysthøyde får kunstneren med nok av klesdrakten til å kunne få frem vedkommendes stand og stilling i samfunnet. Dette portrettet viser Stoltenbergs eminente portrettmaleri, hvor han makter å gi en menneskelig og personlig karakteristikk av konsul Johan Mack samtidig som han gir ham verdighet. Han kombinerer nærhet og intim skildring av modellen med avstand og alvor. Det finnes en pendant til dette bildet med portrettet av Fru Nanna Sabine Mack.