Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Bagge, Magnus Thulstrup(1825-1894)
Urskog med jeger 1858

Olje på lerret
45x68
Signert og datert nede t.v. : Magnus. T. Bagge. 1858.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 26 000

LITTERATUR: Bodil Sørensen: "Bagge, Magnus Thulstrup", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 128-129.

Magnus Thulstrup Bagge oppholdt seg i Düsseldorf fra 1850 til slutten av 1860-årene. Han foretok mange studiereiser til Norge, fortrinnsvis til Valdres og Telemark, som ga ham materiale for landskapsmaleriet som var hans foretrukne motivkrets. Samtidige kritikere roste ham for hans sans for stemningene i naturen og hans poetiske oppfatning av motivet, men karakteriserte samtidig hans arbeider som noe sjablongaktige. S. 129.
I dette maleriet har han antagelig latt seg inspirere av August Cappelens bilde Utdøende urskog, som befant seg i Nasjonalgalleriet fra 1852.