Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Enger, Erling(1899-1990)
Oppbygging 1948

Olje på lerret
81x100
Signert og datert nede t.h.: Erling Enger -48

Påtegnet med tittel på delvis avrevet lapp på baksiden, på blindrammen.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1949, kat.nr. 25.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Anne Marie Lorck: Erling Enger – 100 år, utstillingskatalog Oslo Kunstforening 1999.

Erling Enger hadde en utstilling i 1948 som var en stor suksess. Han hadde nådd et klimaks i sin kunstneriske karriere. Han var meget etterspurt og fikk et stort press på seg fra alle kanter. I et bilde som Motstand fra 1948, antydes det i utstillingskatalogen fra 1999 at han på malerisk vis kan ha ytret seg om personlige forhold. Motstand kan minne om dette maleriet Oppbygging i måten Enger har delt opp fargefeltene på i ganske små, nesten mosaikkaktige biter, som han bygger opp til å danne en form. I Oppbygging synes det å være en mur til et hus eller lignende og man tenker uvilkårlig på den oppbyggingstid man etter krigen var inne i, men kanskje også dette bildet henspiller på personlige forhold. Bildet synes uansett å ha en positiv undertone, ikke bare med hensyn til tittelen, men også med hensyn til feltene i sterke friske farger.