Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 21:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med hatt I

Litografi trykket i svart på middels tynt hvitt
Arket: 484x396 mm Motivet: 202x185 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1927. MM G 456. Woll nr. 681.

Vurdering
NOK 100 000–120 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 21:30

Usolgt

Self-Portrait with Hat I
Lithograph printed in black on medium thin white paper
Sheet: 484x396 mm Image: 202x185 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
1927
MM G 456. Woll no. 681.